---------J--------
KAL Aviation
Kalitta Air
Karat Aviacompany
Karthago Airlines
Kestrel International
KD Avia
Khalifa Airways
Khozu Avia
KLM
KLM Asia
KLM CityHopper
KLM Exel
KLM UK
Korean Air
Korongo Airlines
KTHY - Kibris Turkish Airlines
Kuban Airlines
Kyrgyz International Airlines
Kyrgyzstan Airlines
Kyrnair
---------L---------